اخبار

بازدید یکی از خیرین یزدی از دانشگاه یزد
بازدید یکی از خیرین یزدی از دانشگاه یزد

به گزارش بنیاد حامیان دانشگاه یزد در تاریخ 13 آبان 1396، خانواده ی رکن الدینی از پیشرفت های دانشگاه یزد بازدید کرده و ملاقاتی با ریاست دانشگاه و تعدادی از اعضای بنیاد حامیان دانشگاه یزد به عمل آوردند.

ادامه خبر